Links

Sitios relacionados con la Dislexia:

• The international dislexia association:
www.interdys.org/

• British Dyslexia Association:
www.bdadyslexia.org.uk/

• Asociación Irlandesa de Dislexia:
www.dyslexia.ie/

• The dislexia association:
www.dyslexia.uk.net/

• Asociación CORIDYS (Francia):
www.coridys.asso.fr/

• Dislexia sin Barreras:
www.dislexiasinbarreras.com/

• Federación Española de Dislexia y Otras Dificultades Específicas de Aprendizaje:
www.fedis.org/

• Dislexia y Familia, Disfam:
www.disfam.net/

• Asociación Catalana de Dislexia:
www.acd.cat/

• AVADIS (Asociación Valenciana para la Dislexia y otros Problemas de Aprendizaje):
www.dixle.com/

• ASANDIS (Asociacion Andaluza Dislexia en Positivo):
www.asandis.org/

• Dislecan: Dislexia Canarias y otras Dificultades de Aprendizaje:
www.dislecan.es/